จดหมายข่าว Rcim

::   จดหมายข่าว วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  :: 

  • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 4  ประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 61
  • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 61   
  • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 61
  • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 61 New!!