ใบรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อก้าวสู่การทำธุรกิจแบบ STARTUP (Tech Startup) T I M E s