ความรู้สึก…เจ้าของธุรกิจที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ…เขาได้อะไรจากที่นี่

คุณ กันยกร ธรณวิกรัย

นักศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

________________________________________

ทำธุรกิจส่วนตัว ซัฟพายเออร์ ส่งอะไหล่รถยนต์

ความประทับใจ
วิชาการที่นี่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้กับบริษัท ทำอย่างให้เข้าถึงผู้บริโภค และเข้าถึงลูกค้าเป็นอันดับแรก อาจารย์ที่นี่มีคุณวุฒิและประสบการณ์มาให้ความรู้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถนำไปใช้ได้จริง

ฝาก
ที่นี่ให้ความรู้เป็นอย่างดี ที่นี่เนื้อหาแน่น เรานำความรู้ได้ที่นี่ไปใช้ได้จริง เวลาเรียนก็ไม่รบกวนเวลางาน นอกเหนือคุณทำงานแล้วคุณมาเรียนด้วย คุณก็ได้ประโยชน์ไปใช้ในการทำงาน

——————————————————————————————————————

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท-เอก บริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถาม

092-442-8000, 092-442-9000, 092-442-7000

—————————————————

#วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ #rcim