เรียนที่นี่….ทำให้ผมลดต้นทุนได้ 100 ตัน และสามารถนำเงินส่วนที่เหลือไป ใช้ส่วนอื่นได้อีก

มหาบัณฑิต นาย จิตรธวัช สุรการพินิช

บัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนยวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

____________________________________

เป็นผู้หนึ่ง ที่จบจากที่นี้แล้วอยากถ่ายทอดความรู้สึก เรามาดูกันนะครับ

เขารู้สึกอย่างไร กับที่นี้บ้าง

คลิกวีดีโอ ความรู้สึก เรียนที่นี่….ทำให้ผมลดต้นทุนได้ 100 ตัน และสามารถนำเงินส่วนที่เหลือไป ใช้ส่วนอื่นได้อีก

——————————————————————————————————————

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปริญญาโท-เอก บริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อสอบถาม

092-442-8000, 092-442-9000, 092-442-7000

—————————————————

#วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ #rcim