บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ……รู้สึกอย่างไร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ แหล่งรวบรวมความรู้ดี ผู้นำด้านการศึกษา บริหารธุรกิจ และ รัฐประศาสนศาสตร์ 092-442-8000, 092-442-9000, 092-442-7000

——————————————————————————-