::   จดหมายข่าว วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  :: 

  • จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  ประจำเดือน ต.ค. – ธ.ค. 62
  • จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  ประจำเดือน ก.ค. – ก.ย. 62   
  • จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 62
  • จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค. – มี.ค. 62 New!!