การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๓ หรือ RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME 2020)

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles)

ทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาด้านการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน   โดยเน้นสาขาวิชาดังต่อไปนี้

              ๑. รัฐประศาสนศาสตร์

              ๒. บริหารธุรกิจ

              ๓. การบริหารการศึกษา

รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/  หรือที่อีเมล  ncame@rmutr.ac.th และโทร ๐๒-๔๔๑-๖๐๖๗ ในวันและเวลาราชการ

0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *