strategy

กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในยุคดิจิตอล

    ยุคดิจิตอล เป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรมผู้บริโภค และการทำธุรกิจไป การที่เรามีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีมือถือ มีโปรแกรมที่เร็วขึ้นดีขึ้น มาช่วยในการทำงาน การแข่งขันแบบเมื่อก่อนที่เคยมีนั้นอาจไม่เพียงพอ วันนี้เรามาดู 5 กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่ทุกธุรกิจควรนำไปเลือกใช้ เพื่อเอาชนะคู่แข่งขันในโลกที่เป็นยุคดิจิตอล

  1. Data Driven  ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

    ข้อมูล เป็นพื้นฐานที่สำคัญของดิจิตอล ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทำให้ธุรกิจทางการตลาดเติบโตและสามารถที่จะจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลจำนวนมากถึงกลุ่มลูกค้าของเรา เพื่อนำไปวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากขึ้น สิ่งที่คู่แข่งไม่มีวันที่จะได้รับมาคือ ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าของธุรกิจเราที่เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน หากเราสามารถที่จะมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างมีคุณภาพ การประมวลผล การวิเคราะห์ จะทำให้เราสามารถกำความได้เปรียบของการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคของเราได้

   2. Economy of Speed การสร้างความได้เปรียบด้านความเร็ว                                     

         ปัจจุบันธุรกิจต้องตอบสนอง ความต้องการและรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นหนึ่งในความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมาก ในโลกของดิจิตอลที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มันเป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้าอย่างเต็มตัว ธุรกิจที่มีขนาดองค์กรใหญ่ การวางแผนเพื่อทำให้ของการส่งมอบสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ การออกสินค้าใหม่ รวมไปถึงค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการ ให้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง โครงสร้างซับซ้อน มีหลายลำดับขั้น เวลาจะเปลี่ยนทีใช้เวลานานกว่าจนอาจจะปรับตัวไม่ทันการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้กระชับ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เพราะยุคนี้ผู้บริโภคไม่ชอบการรอคอย 

     3. Different Strategy การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ

         การสร้างความแตกต่าง ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวางกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนั่น ก็คือ สินค้าหรือบริการของคุณจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในสายตาของผู้บริโภคเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสิ่งสำคัญคือความแตกต่างนั้น เป็นความต่างที่ผู้บริโภครู้สึกได้ และมีคุณค่าต่อพวกเขา ไม่ใช่แตกต่างแต่เป็นความต่างที่ผู้บริโภคไม่ได้เห็นค่า ทดสอบด้วยคำถามที่ว่า “ทำไมลูกค้าของเราจึงจะต้องมาซื้อของของเรา ?”  การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เราต้องตอบให้ได้ว่าสินค้าของเราแตกต่าง ด้านใดบ้าง ด้านราคา ด้านสินค้า หรือด้านบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของท่าน

     4. Focus Point การเจาะจงเฉพาะความเชี่ยวชาญ

        การโพกัสในธุรกิจหรือการบริการ จะทำให้ธุรกิจเราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะการที่เราเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะทำให้ธุรกิจเกิดความแตกต่าง สร้างความโดดเด่นได้เป็นอย่างมาก ซึ่งหมายถึงธุรกิจจะเป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวาง ในยุคนี้ เราไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจกับทุกคน แต่เราจะทำธุรกับคนที่ใช่ จะทำให้เราทำธุรกิจได้ดีและใช้ค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า 

   5. Cost Effective การใช้ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

        ยุคที่เป็นดิจิทัล ในวันที่ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทันที และอ่านรีวิวหรือความคิดเห็นจากลูกค้าคนอื่นๆ ได้ อีกทั้งคู่แข่งขันของเราที่สามารถทำต้นทุนได้ถูกที่สุด อาจทำให้ Cost  ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลและทำได้จริงเสมอไปนัก ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้มองถึงของที่ถูกมากที่สุดเสมอไป หากเพียงแต่มองหาสินค้าที่ราคาเหมาะสมประกอบกับความเชื่อมั่นของสินค้า ถึงแม้จะแพงกว่าแต่ก็มีข้อได้เปรียบบางอย่างที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ผู้บริโภคย่อมยินดีที่จะจ่าย ใช่ว่าของแพงแล้วเราจะไม่ซื้อ ใช่ว่าของถูกเขาจะไม่เอา มันขึ้นอยู่กับความเพิ่งพอใจของแต่ละบุคคล ต้นทุนก็เป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ การที่เรามีต้นทุนที่ต่ำกว่า แล้วเราบริหารต้นทุนได้ดีกว่า เกิดประสิทธิภาพมากกว่า จะทำให้เราได้เปรียบด้านการต่อรอง เราสามารถต่อรองซับฟาย เราก็ได้เปรียบ เราสามารถต่อรองกับลูกค้าได้ เราก็ได้เปรียบ กลยุทธ์การลดต้นทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันกับการสร้างความได้เปรียบในปัจจุบัน

หาความรู้เติมได้ที่ https://rcim.rmutr.ac.th/

🔥เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเเละปริญญาเอก 🔥

ปีการศึกษา 1/2563

หลักสูตร
.
⭕️ ปริญญาโท
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
• นวัตกรรมการบริหารการศึกษา (M.Ed)
.
⭕️ ปริญญาเอก
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A)
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A)
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (Ph.D.)

🔥เรียนเสาร์-อาทิตย์ เปิดเรียนที่พื้นที่ ศาลายา และ วิทยาเขตวังไกลกังวล(หัวหิน)
🔥เรียนค่ำ(วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) เปิดเรียนที่พื้นที่ ศาลายา (เท่านั้น)
🔥M.Ed เสาร์-อาทิตย์ (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
.
#แบ่งชำระค่าเล่าเรียนรายเดือน #ไม่มีดอกเบี้ย
#ไม่ต้องค้ำประกัน

👉👉ออกแบบให้นักศึกษาที่ทำงาน ทำงานด้วยเรียนไปด้วย เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เน้นการพัฒนาความรู้ทักษะในการทำงาน โดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง
.
👉👉มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานด้านต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี
———————————————
🔥เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเเละปริญญาเอก 🔥

ปีการศึกษา 1/2563
ตั้งเเต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

**** รายละเอียดเพิ่มเติม****
สนใจ สมัครได้ที่

☎️ 092-442-8000

🌏 https://rcim.rmutr.ac.th

🌟https://line.me/R/ti/p/%40wnn7438o

 

         


0 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *