เปิดรับสมัคร 
นักศึกษาใหม่

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 
15 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

สร้างสังคมผู้ประกอบการ

เป้าหมาย

เสริมสร้างทักษะ สำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม นำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม

"การศึกษา ทำให้เราได้พัฒนา แต่สิ่งที่มีค่าคือการนำไปใช้จริง"

   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ติดต่อ

สนใจติดต่อสอบถาม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องล่าสุด

บทความ