ขอเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

การเสวนาทางวิชาการ เรื่องแนวทา อ่านต่อ