ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา พื้นที่ศา

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา พื้นที่ศาลายา