โครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

<iframe style=”border: none; overflow: hidden;” src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.1417534454973052.1073741881.122495181143659%26type%3D3&amp;width=500″ width=”500″ height=”716″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>