รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

banner-2-59-webfacebook

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
          – บริหารธุรกิจ
          – รัฐประศาสนศาสตร์
สนับสนุนให้ทุนการศึกษา
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-441-6067, 092-442-8000