รวมภาพบรรยากาศ การซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

bullet1รวมภาพบรรยากาศ การซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  [nggallery id=122]