เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (บพิตร)