บรรยากาศ โครงการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ

bullet1วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559
ณ บ้านราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [nggallery id=121]