งานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 84 พรรษามหาราชินี ปี 2559

bullet1วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นำโดย ดร.ภคมน โภคะธีระกุล ดร.ชมภู่นุช หุ่นนาค ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง และบุคลากร ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 84 พรรษามหาราชินี ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ [nggallery id=120]