ภาพกิจกรรม โครงการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษา

camera_picture   โครงการจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษา รุ่นที่9/1 และ รุ่นที่ 1/1 [nggallery id=107]