ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และ
บ้านราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
[nggallery id=106]