รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร D.P.A. จำนวน 5 อัตรา

Job_professor_D.P.A.2

– รายละเอียด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร D.P.A.

– ใบสมัครงาน