พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี2557

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี2557
ระหว่างนายรพี ม่วงนนท์ ผอ.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ กับนายจรัมพร โชติกเสถียร
กก.และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น1

[nggallery id=80]