ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา