เปิดรับสมัครฟรี สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่ให้ก้าวทันยุคดิจิทัลกับ โครงการ ” T I M E s “

‼ เปิดรับสมัครฟรี ‼ “เจ้าของกิจการหรือธุรกิจอุตสาหกรรม”
ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่ให้ก้าวทันยุคดิจิทัลกับ
โครงการ ” T I M E s ”
T – Technology
I – Innovation
M – Manufacturing Program
E – Entrepreneurship
S – Scale up

🎯🎯 เป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

🔆✴ เรียนรู้ ✴🔆
➡ การปรับแผนการตลาด
➡ เครื่องมือการตลาดยุค 4.0
➡ วิธีการเข้าถึงแหล่งทุน
➡ เทคนิคการนำเสนอแผนงานต่อนักลงทุน
➡ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่สัมพันธ์กัน

🔆✴โอกาสที่จะได้รับเมื่อเข้าอบรม ✴🔆
➡ ขยายเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจ
➡ รับคำปรึกษารายธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
➡ การดูงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ
➡ นำเสนอ Prototype เพื่อขอทุน(Pitching) กับผู้นำอุตสาหกรรมและนักลงทุน
➡ ได้รับพิจารณาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก SME Development Bank of Thailand
*ตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนด

📌📌 อบรม 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน 📌📌

✅ เกณฑ์การแบ่งกลุ่มธุรกิจ ✅
รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป เกษตรกรรม เทคโนโลยีการเกษตร Smart Farmimg, Agro Bio Tech, หรือกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
รุ่นที่ 2 ผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี City tech, Lot Robotic, Smart Mobility, Manufacturing tech, หรือธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
รุ่นที่ 3 ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีลักษณะอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 1-2

⏳ รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 เมษายน 2561 🕛 09.00 น. – 16.30 น.
⏳ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 🕛 09.00 น. – 16.30 น.
⏳ รุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 🕛 09.00 น. – 16.30 น.
สถานที่อบรม : รุ่นที่ 1,3 @ มทร. รัตนโกสินทร์(ศาลายา)
: รุ่นที่ 2 @ SME Bank (bts อารี)

*********************************************************

✅✅ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย(รับจำนวนจำกัด) ✅✅

📌📌 สมัครได้ที่ ⏩ goo.gl/jurJ7g

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎ 092-4428000 คุณเนตรชนก
☎ 090-9625431 คุณสุพัตรา
☎ 082-6250706 คุณจิราภรณ์
☎ 081-889-3774 คุณนิตยา

🏫 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 🏫
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์