รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา