รับสมัคร Startup Team เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
———————————————

—- รับสมัคร Startup Team —-
เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2018
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 10 มีนาคม 2561

### ถ้าไอเดียของคุณเข้ารอบสุดท้าย รับเงินรางวัล 50,000 บาท ###

ไม่กำหนดจำนวนทีมที่เข้ารอบ เพียงแค่คุณมีไอเดีย มีเทคโนโนยี หรือนวัตกรรม

กับสนามแข่งขันทั้ง 4 จังหวัด คือ

1. กรุงเทพมหานคร
2. เชียงใหม่
3. สงขลา
4. ขอนแก่น
———————————————-

*** ฟรี ***

– Startup Bootcamp (การอบรมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน)
– ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขัน ค่าเดินทาง(กรณีไปต่างจังหวัด)

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ จิราภรณ์ (คุณนิด) 08-2625-0706
email : stat_n_stat_m@hotmail.com