ยินดีต้อนรับ นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์