ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ???

การขับเคลื่อนประเทศเป็นหัวใจหลักในการเปลี่ยนแปลง เรามาดูการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ว่ามีอะไรขับเคลื่อนไปแล้วบ้าง
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับ นักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) สนใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง และค้นหาสิ่งใหม่ ที่เรามอบให้ท่านได้ ลองโทรมาสอบถาม 092-442-8000 #rcim #วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ขอบคุณข้อมูลจาก EGA