ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ สร้างกำแพงแก้วและเทพื้นปูนรอบอุโบสถ
ทอดถวาย ณ วัดห้วยสามพันนาม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561         

เนื่องด้วย วัดห้วยสามพันนาม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังขาดทุนสร้างอุโบสถ สร้างกำแพงแก้วและเทพื้นปูนรอบอุโบสถ ฉะนั้น
จึงขอเจริญพรบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำเอาจตุปัจจัยในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบ
ในการก่อสร้างอุโบสถ กำแพงแก้ว และเทพื้นปูนรอบอุโบสถในครั้งนี้

จึงขออวยพรให้ท่านที่มีส่วนร่วมในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านทุกคนเทอญ