ทำไมต้องเรียน…ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ?

1. อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ของรัฐ

2. ได้รับการรับรองจาก สกอ. กพ.

3. เสริมสร้างทักษะสำหรับผู้บริหารที่ทันสมัยและมีจริยธรรม

4. มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้

5. เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพและประสบการณ์

6. ส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคสนาม

สนใจติดต่อสอบถาม 092-442-8000, 092-442-9000 , 092-442-7000