ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา