ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้อง คชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนอย่างไรให้ประสงความสำเร็จ”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รัชฎา จิวาลัย และ
เรื่อง “คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วยการศึกษา”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา