รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. (พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก

Featured

Banner_Web_Admissions-No.-10.2

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559 วิ Continue reading รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up)

Banner+UBI-(10)8.4.59 Lat Krabang, Bangkok

กำหนดการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (S Continue reading เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up)

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

Rcim.rmutr-Mar59_1_34

    โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Continue reading ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

เปิดอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

poster1-01 - Copy

Loading…   Comments comments

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียด >> ขยายเวลารับสมัครนักศ Continue reading ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต