รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. (พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก

Featured

Banner_Web_Admissions-No.-10.2

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559 วิ Continue reading

เปิดอบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

poster1-01 - Copy

Loading…   Comments comments