รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. (พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก

Featured

Banner_Web_Admissions-No.-10.2

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559 

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับเลือกผลงานดีเด่น (Best Poster Award) 2559

Rcim.rmutr-Jul59_1_04

ผู้อำนวยการวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรแก่ อาจ Continue reading ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับเลือกผลงานดีเด่น (Best Poster Award) 2559

คลังข้อมูลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทค Continue reading คลังข้อมูลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

โครงการจิตอาสา “วิทยาลัยนวัตกรรม สร้างสรรค์สังคม”

Rcim.rmutr-Jun59_1_13

โครงการจิตอาสา “วิทยาลัยนวัตกรรม ส Continue reading โครงการจิตอาสา “วิทยาลัยนวัตกรรม สร้างสรรค์สังคม”