รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. (พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก

Featured

Banner_Web_Admissions-No.-10.2

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

banner-2-59-webfacebook

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริ Continue reading รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รูปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

rcim-rmutr-sep59_2-12

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 วิทยาลั Continue reading รูปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมถวายสักการะแด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

rcim-rmutr-sep59_1-11

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 วิทยาลัยน Continue reading วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมถวายสักการะแด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) จ.นนทบุรี

bannerstart-up-59-112-9-59

กำหนดการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (S Continue reading เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) จ.นนทบุรี

เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

banner-2-59

คลิกดูรายละเอียด เรื่องการรับสมัครนักศึก Continue reading เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559