รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. (พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล)
หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก

Featured

Banner_Web_Admissions-No.-10.2

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2560

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมถวายสักการะแด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

rcim-rmutr-sep59_1-11

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 วิทยาลัยน Continue reading วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมถวายสักการะแด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) จ.นนทบุรี

bannerstart-up-59-112-9-59

กำหนดการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (S Continue reading เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) จ.นนทบุรี

เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

banner-2-59

คลิกดูรายละเอียด เรื่องการรับสมัครนักศึก Continue reading เรื่องการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

เรื่องการรับสมัครการขอรับทุนสนับสนุนการศ Continue reading รับสมัครการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 2559 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

S__29328753

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) Continue reading โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 2559 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559