ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม Read More …

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร D.P.A. จำนวน 5 อัตรา

– รายละเอียด รับสมัครสอบคัดเลือกบุ Read More …

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาห Read More …

การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557

การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึก Read More …