ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม Read More …

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท M.B.A. (พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล)

รายละเอียดประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุ Read More …

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาห Read More …

การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557

การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึก Read More …