ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียด ปฏิทินการศึกษา ปีก Read More …

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม Read More …

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูณย์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาห Read More …